top of page

Özet  Gönderin

Lütfen özetlerinizi 20 Ocak 2024 tarihine kadar

elruhakongresi@gmail.com

adresine word/doc formatında gönderiniz.

Özetleriniz

- En az 300 kelime olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime eklemeniz gerekmektedir

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri başlığın altında belirtilmelidir.

-İngilizce özet zorunludur

- ORCID numarası eklenmesi zorunludur

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Yazım ve Sunum Dilleri

Türkçe

İngilizce

Arapça

Fransızca

Bildiriniz hangi dilde ise o dilde sunum yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 

bottom of page