KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih      

1 Ağustos 2021

Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

1-5 Ağustos 2021

Kongre Programının İlan Tarihi

8 Ağustos 2021

 

Kongre Tarihi

15-16 Ağustos 2021

 

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

(tam metin zorunluluğu yoktur)

20 Ağustos 2021

 

Kongre Kitabının Yayın Tarihi

5 Eylül 2021